Nordvand sætter barren for tilsyn og effektivt arbejde højt - Synchronicer er et af deres styringsværktøjer

18. april 2016Skrevet af Anne-Marie Arnvig

Nordvand leverer rent drikkevand og håndterer spildevand for forbrugerne i Gentofte og Gladsaxe kommuner. Samarbejdet med kommunerne om de i alt 1.200 kilometer vand- og afløbsledninger koordinerer Nordvand effektivt og sikkert med Synchronicer.

Holder vandet løbende
Er der problemer med vandtilførslen eller afløbsforholdene i Gladsaxe og Gentofte kommuner, bliver Nordvand tilkaldt. Ofte tilkaldes de af borgere, der står med et akut problem fx brud på en vandledning. Alene akutudrykninger foretages 150 gange om året.

En opgavefordeling der kræver koordinering og overblik
Nordvand rykker ud, graver ned til ledningen, reparerer skaden og lukker hullet. Nordvand har dog aftalt med kommunerne, at de selv lægger asfalt og fliser igen, fordi det er den billigste løsning for kommunerne. Men selvom kommunerne står for reetablering til overfladen, er det stadig Nordvand, der har pligt til at sikre, at hullet er ordentligt afmærket. Den lidt finurlige konstellation kræver koordinering. Det styrer Nordvand sikkert og effektivt med Synchronicer.

Opgaver oprettes med præcise oplysninger i marken
Når skaden er repareret, hullet er fyldt med jord og skal lukkes helt, afmærker og skærmer Nordvand hullet og opretter en reetableringsopgave i Synchronicer. Opgaven oprettes på reparationsstedet med en app på smartphone. I appen bliver Nordvands medarbejder bedt om at angive stedet og hvilke materialer, der skal bruges til reetableringen. Der kan også tilføjes bemærkninger og billeder fra stedet til opgavebeskrivelsen.

Opgaven sendes direkte ind i kommunens opgavesystem
Den oprettede opgave bruges til to ting. Den sendes til kommunen, så de ved, at nu skal de rykke ud til en given lokalitet med de anførte materialer. Hos Gladsaxe Kommune, som også har Synchronicer, oprettes der automatisk en opgave i deres opgavesystem. Internt hos Nordvand bruges opgaven til at oprette en skiltetur, hvor tilsyn med alle gravehullers skilte og afskærmning udføres.

Overblik over lukning af færdige opgaver
Når hullet er lukket, og fliserne er lagt, lukkes opgaven i Synchronicer af Nordvand. Også information om lukkede opgaver deles i systemet.

Optimering af skiltetur sparer tid og diesel
I hverdagene besigtiges reparationsarbejderne i løbet af det daglige arbejde. I weekenden køres skilteturen to gange for at sikre, at alt stadig er afmærket korrekt. Når en skiltetur skal genereres, beregner Synchronicer ruten ud fra de åbne opgaver, der er i systemet, så alt bliver besigtiget, som det skal. Synchronicer optimerer rækkefølgen af besigtigelser, så ruten bliver så kort som muligt. Det sparer både tid og brændstof.

”Vi kører skilteturene mere rationelt, og så er det dokumenteret, at vi har udført vores tilsyn,”
- Lars Mortensen, Tilsynsførende i Vand - Distribution hos Nordvand


Alt dokumenteres og gemmes
Besigtigelserne registreres med en særlig app, så der er styr på, hvem der har besigtiget hvad, hvornår og med hvilket resultat. Alle opgaver, billeder, bemærkninger, positioner, besigtigelser og andre appregistreringer gemmes i systemet. Så er alle opgaver, al kommunikation og alle skilteture dokumenteret.

”Vi sætter barren højt for vores tilsynsarbejde, og dér er Synchronicer et godt styringsredskab.”
- Arne Kristensen, Chef for Afløb og IT hos Nordvand